Wednesday, March 18, 2009

एकांताचं तळं

एकांताचं तळं, आठवणींनी साचलेलं
पाणीही त्याचं नि:शब्‍द निश्चल

अचानक कुठुन आला वारा चंचल
तळ्‍याचं पाणी झालं गढुळ गढुळ

कुठलं तळं? कुठला वारा?
एकांताच्या अशा छेडल्या तारा

वा-याच्या जाळ्यांत एकांताच तळं
तळ्याच्या पाण्‍यातत वा-याच जाळं ...

2 comments:

Narendra Damle, words to speak and a heart to listen said...

पाण्यात एक मासा
काठावर एक खंड्या
बघताहेत हा खेळ
वारा पाणी, जाळं तळं

sonal m m said...

:)