Thursday, February 21, 2008

अलिप्‍तं..

तळ गाठ एकदा
ये वरती निघोनि
तुझी तू नसशीलंच
असशील दुसरीच कुणी,

तसा तो मी
कित्‍येकदा गाठलाय
आणि वरही आलेय
पूर्‌णं कोरडी,

तरी हा दाह
चारी बाजूंनी वेढलेला
आता हा निखारा
नकोच विझायला...

- सोनल मोडक

1 comment:

sushama said...

sone,good one....